Aanpak

Leren is een cyclisch en doorgaand systeem waarbij er aandacht is voor Ontwikkeling, Verandering, Uitkomst en Voortgang.

De aanpak van de ideeënwerkplaats is gebaseerd op de ‘8 i’s van verandering’. Dit model bevat vier vertrekpunten met elk hun eigen aanpak.
Hieronder de vier stadia.

Ontwikkeling gericht

In deze fase staat men aan het begin van het veranderingsproces. De manier hoe deze verandering aan te pakken is nog niet vast omlijnd. Deze fase kenmerkt zich door een inspirerende en positieve aanpak. Bij de ontwikkelingsgerichte aanpak ligt de nadruk op het ontplooien en ontwikkelen van nieuwe ideeën en initiatieven. Relevantie van de onderwerpen uit de beroepssituatie is belangrijk. Evenals dat men kennis en vaardigheden integraal kan toepassen, en het dat men boven het huidige kennisniveau uitstijgt.

Creatief Denken

Verandering gericht

In deze fase is het vraagstuk helder geformuleerd en wil men verandering aanbrengen en tot effectief gedrag komen. Veranderingsgericht werken kent een aantal proceselementen. Wat zijn nu eigenlijk de stappen in het proces en wat zou je kunnen helpen bij elke stap? Deze fase in het proces kan men zien als een winkelmandje: men legt alleen die elementen in het mandje, die men nodig denkt te hebben om de bestaande situatie te kunnen veranderen. Deze fase vraagt een onderzoekende houding vergelijkbaar met het proces van actieonderzoek.

Leren door doen
Ontwerpend leren

Uitkomst gericht

In deze fase gaat het om het realiseren van de verandering. Wanneer men de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen, komt altijd de vraag hoe dit aan te pakken. Om een aanpak succesvol te maken is een verandering van binnenuit nodig en zijn er nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Deze fase kenmerkt zich door een individuele leervraag waarin leren en veranderen samenhangen.

Training
Cursussen

Voortgang gericht

In deze fase heeft de ambitie vorm gekregen. Het team bezit de kennis en vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan. Deze fase kenmerkt zich door leren en reflecteren op het afgelegde innovatie traject. Tegelijkertijd speelt de vraag op welke wijze men het innovatieproces kan verduurzamen en toekomstgericht kan houden.

Coaching
Advies

Reageren is niet mogelijk