[two_third padding=”0 5px 0 0″]coöperatiefMet Meervoudige Intelligenties leer je in diversiteit lesgeven.
Het is gericht op onderzoekend leren met aandacht voor zelfsturing van de leerlingen.[/two_third][one_third_last padding=”0 0px 0 0″]

refresh
Verandering gericht

[/one_third_last]

 

[tabs]
[tab title=”Beschrijving”]

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES

De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Gardner definieert intelligentie als volgt: “Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken“.

In het onderwijs doen we voornamelijk een beroep op het verbaal linguïstisch leren en op het logisch mathematische. Door vooral deze twee intelligenties te benadrukken doen we kinderen echter te kort en gebruiken we niet al hun mogelijkheden. Wanneer we de omslag maken naar het gebruiken van alle intelligenties kunnen we beter aansluiten bij de sterke kanten van alle leerlingen. Dit zou daarmee een ingang kunnen zijn bij het omgaan met verschillen tussen de leerlingen.

VOOR WIE:

Deze training van Meervoudige Intelligenties & Onderzoekend en Ontwerpend Leren is voor leraren, schoolleiding en intern begeleiders in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs.

 

[/tab]
[tab title=”Werkwijze”]

WERKWIJZE:

Activerende didactiek, samenwerkend leren, onderzoekend en creërend leren wat toepasbaar is voor de onderwijspraktijk, leren door ervaren en leren door doen.

Tussen de bijeenkomsten verwerkingsopdrachten van 6 uur bestaande uit ontwerpopdrachten en projecten.

Er is gelegenheid voor de deelnemers om tussen en na de training begeleiding te krijgen via email, skype. Tijdens de training kan er samengewerkt en informatie uitgewisseld worden via een digitaal samenwerkingsplatform.

[/tab]
[tab title=”Resultaat”]

RESULTAAT:

In deze training leer je lessen ontwerpen met coöperatieve leerstrategieën met aandacht voor onderzoekend en creërend leren. Je leert een vakoverstijgend curriculum te ontwikkelen dat verschillende leerstijlen integreert. Met het gebruik van Meervoudige Intelligenties kun je vormgeven aan de 21ste -eeuwse vaardigheden bij de leerlingen.

⇒ Je leert hoe u Meervoudige Intelligenties kunt integreren in uw lessen.
⇒ Je leert onderwijsactiviteiten en curriculum ontwerpen.
⇒ Je leert  gebruikmaken van specifieke didactische werkvormen, instructiestrategieën en het ontwerpen van reflectieoefeningen.

[/tab]
[tab title=”Data en praktische zaken”]

DATA:

 

PRAKTISCHE ZAKEN:

Groepsgrootte: min. 5 – max. 12 deelnemers.
Studiebelasting: 18 uur (12 contacturen + 6 uur zelfstudie uren).
Locatie: Utrecht.

KOSTEN:

Prijs: € 545,- (vrij van btw).
Het bedrag is inclusief trainingsmateriaal, checklisten, begeleiding, thee en koffie ( broodjes op de dinsdagavond).

 

[/tab]
[/tabs]

Deze training is goedgekeurd door Registerleraar.

 

Geïnteresseerd in dit aanbod? Maak vrijblijvend een afspraak en ik bespreek graag de mogelijkheden.