Leer je eigen onderwijs ontwerpen.

De snel veranderende samenleving laat zien dat gevraagde competenties voortdurend veranderen. Technologische kennis maar ook creatief en probleemoplossend denken en ondernemerschap zijn belangrijk. Actieve kennisverwerving en zelfsturing van de leerling wordt steeds belangrijker.

Jij faciliteert het leerproces en je daagt de leerling de gestelde leerdoelen te behalen. Op deze manier kan de leerling zichzelf optimaal ontwikkelen.

In het voortgezet onderwijs zijn docenten bezig met innovatie van dit onderwijs. Het ontwerpen blijkt niet altijd even eenvoudig want een goed lesplan en een goede leerlijn maak je niet zomaar.

De volgende punten zijn belangrijk bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal:
  1. houd rekening met differentiatie in het leerproces;
  2. start bij het ontwerpen vanuit het oogpunt van de leerling;
  3. Ontwikkel nieuwe en aanvullende materialen;
  4. Maak gebruik van realistische, authentieke opdrachten in het lesontwerp;
  5. zorg  dat voor feedback/up/forward momenten voor de leerlingen;
  6. maak gebruik van verschillende evaluatie manieren (formatief evalueren).

Drie perspectieven zijn belangrijk:

⇒ Wat wordt ontwikkeld?
⇒ Hoe wordt ontwikkeld?
⇒ Wie zijn er bij betrokken en welke rollen vervullen zij?

Kan jouw team wel hulp gebruiken? De ideeënwerkplaats helpt je graag bij het ontwerpproces.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Maak vrijblijvend een afspraak en we bespreken de mogelijkheden.