Teamontwikkeling

team

In een goedwerkend team wordt er goed samengewerkt en worden teamdoelen omgezet in concrete resultaten.

fast forward

Voortgang gericht

Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot kwaliteitsverbetering.

In een team wordt er gewerkt aan gezamenlijke onderwijsverbetering zoals kwaliteitsverbetering, professionalisering en opbrengstgericht werken. Het is dan ook zeer terecht dat er in het onderwijs flink geïnvesteerd wordt in teamontwikkeling. Wanneer een team goed functioneert, heeft iedereen daar veel profijt van: het team zelf, de teamleider en natuurlijk de leerlingen.

Ondanks dat de persoonlijke intenties vaak goed zijn, komen de gezamenlijke resultaten niet altijd goed van de grond.

Hoe maak je gebruik van ieders inbreng?
Hoe zorg je ervoor dat de teamleden elkaar versterken?
Hoe komen ieders talenten goed tot zijn recht?
Is er genoeg aandacht voor nieuwe initiatieven?
Wordt er op de juiste wijze gecommuniceerd?

 

De ideeënwerkplaats stemt het programma af op basis van heldere doelstellingen en een analyse van de beginsituatie.

De ideeënwerkplaats vertaalt visie en kernwaarden naar concrete toepassingen voor de praktijk en zorgt dat mensen in beweging komen. De werkwijzen die gebruikt worden zijn onder andere: reflecteren op eigen gedrag, verhelderen van teamrollen en intervisie.

De ideeënwerkplaats helpt jouw team graag bij het proces:

⇒ Het verder professionaliseren van het team op inhoud.
⇒ Het professionaliseren van de teamsamenwerking.
⇒ Het formuleren van teamplannen.
⇒ Werken aan de teamcommunicatie.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Maak vrijblijvend een afspraak en ik bespreek graag de mogelijkheden.

Lees meer over professionaliseringstrajecten.

Reacties zijn gesloten.