De visie vertaald in de 8 i’s van verandering

De ideeënwerkplaats heeft haar visie vertaald in de 8 i’s van verandering en is ontwikkeld om leerprocessen te stimuleren en te faciliteren. Het cyclische model sluit aan bij de dynamische omgeving waarin jij als onderwijsprofessional werkt. Bovendien biedt het model in iedere fase tools en ondersteuning. Vandaar dat je altijd op een effectieve en doeltreffende manier aan de slag gaat.

Iedere kleur staat voor bijpassende overtuiging en opvatting. Iedere kleur ontwikkelt zich een bepaalde tijd om vervolgens plaats te maken voor een andere kleur. De 8 i’s vormen de aanpak waaruit gewerkt wordt tijdens het innovatieproces.

Het Model:

Een innovatie kan in ieder willekeurige fase starten. De ‘8 i’s van verandering‘ helpen met een gepaste werkwijze die de koers helder houdt.

Vanuit het kleurdenken van Caluwé en Vermaak (2006) en het waardensysteem van Spiral Dynamics van Beck en  Cowan (2010) zijn de 8 i’s, de kleuren en de daarbij behorende waarden tot stand gekomen.

De Assen:

Het model van de 8 i’s van verandering heeft twee assen die elkaar snijden en met elkaar in verbinding staan. De verticale as (van concept naar creatie) en de horizontale as (het interne proces versus het externe proces).

Het concept stadium kan zowel naar binnen als naar buiten gericht zijn. Het naar binnen gerichte betreft de ontwikkeling gerichte benadering en het ontwikkelen van ideeën. Het naar buiten gerichte betreft de verandering gerichte benadering en het vorm geven aan de verandering.

Het creatie stadium kan zowel naar binnen als naar buiten gericht zijn. Het naar binnen gerichte betreft de voortgang gerichte benadering en het verduurzamen van de innovatie. Het naar buiten gerichte betreft de uitkomst gerichte benadering, het verstevigen van nieuwe kennis en vaardigheden.

De kleuren van de 8 i’s en hun betekenis:

Ideeën = Aubergine

Deze fase staat voor het naar binnen op de geest gericht zijn. Men gaat emotioneel en intuïtief te werk. Deze fase kenmerkt zich door de vastbeslotenheid.

Inspireren = Rood

De fase staat voor dynamisch, motiveren, verleiden, waarderen, mensen aandacht geven en verbinden. Deze fase kenmerkt zich door het spontane leren en het al doende werk- en leerervaring opdoen. Succes en resultaat wordt geprezen.

Improviseren = Oranje

Deze fase staat voor overvloed aan alternatieven en kansen, en testen van mogelijkheden op maximaal succes. Deze fase kenmerkt zich door het zoeken naar persoonlijk belang en persoonlijk succes.

Initiëren = Geel

Deze fase staat voor onderzoeken en op een verantwoorde manier draagvlak arrangeren. Het is het denken in systemen  door  op een ontdekkende manier te leren. In deze fase beseffen mensen dat je verschillende denkwijzen tegelijk kunt hebben. Deze fase kenmerkt zich door het zelfsturende karakter. Verandering wordt gezien als iets normaals, en niet meer als bedreiging van de bestaande gang van zaken.

Imagineren = Turquoise

Deze fase staat voor met elkaar verweven krachten om zo een nieuwe orde te vinden. De wereld wordt als een geheel gezien die voortdurend verandert. Deze fase kenmerkt zich door holistisch denken, coöperatief werken en informatietechnologie. Dit zijn centrale begrippen.

Innoveren = Groen

Deze fase staat voor verbondenheid en menselijke waarden. Het draait om opdoen van ervaring en kennis, gecombineerd met samenwerking en persoonlijke groei. Deze fase kenmerkt zich door het vergroten van het individuele zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de gewenste veranderingen.

Implementeren = Blauw

Deze fase staat voor rationaliseren en doelgerichte, gestructureerde en taakgerichte aanpak. Het is het streven naar de waarheid en doen wat juist is en werken vanuit plichtsbesef. Deze fase kenmerkt zich door duidelijke instructies, duidelijke afspraken, het stellen van realiseerbare doelen en realistische verwachtingen.

Inzichten = Paars

Deze fase staat voor wijsheid, saamhorigheid en veiligheid. Men houdt zich aan afspraken en weet deze op waarde te schatten. Deze fase kenmerkt zich door zich aan de gestelde verandering te houden, en zich als een deel van de groep en het proces te voelen.

 

 

Bronnen:
Beck, D.E. & Cowan, C.C. (2010). Spiral Dynamics. Waarden, leiderschap en  verandering in een dynamisch model. Haarlem: Altamira-Becht.
Caluwé, L. de & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer