Creatief Denken

creatief denken
Hoe creatief is jouw organisatie?
Hoe creatief ben jij?
Wil jij het Creatieve Denken binnen jouw onderwijs stimuleren?
Je kunt Creatief Denken bijvoorbeeld gebruiken om slimmer te gaan werken. Of om oplossingen te bedenken en om tot vernieuwing te komen.

Lamp

Ontwikkeling gericht

 

Binnen het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen proactief leren handelen. Het gebruiken van verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid is bij Creatief Denken heel belangrijk.
Creatief Denken leert de leerlingen vragen stellen en nieuwe verbanden te leggen. De leerlingen ontwikkelen nieuwe kennis en komen tot nieuwe inzichten. Leerlingen die het Creatieve Denken beheersen, zijn beter voorbereid op veranderingen. Creatief Denken is een 21ste -eeuwse vaardigheid. Het is de vaardigheid om nieuwe ideeën te bedenken en om uit te werken.

 

Beschrijving

CREATIEF DENKEN

Creatief Denken is het denken in mogelijkheden. Creatief Denken is het op zoek gaan naar oplossingen.
Om tot nieuwe ideeën te komen is er een andere manier van denken nodig dan we gewend zijn. Creatief Denken is het denken buiten vaststaande patronen. Dit moet aangeleerd worden omdat ons brein geneigd is om in vaste patronen te denken. Dit komt voort uit het verlangen naar rust en zekerheid.

Het creatieve denkproces start altijd vanuit een wens iets te veranderen.
Met praktische creatieve denktechnieken leer je verbazend eenvoudig tot goede ideeën te komen die je kunt toepassen in de praktijk.

Het Creatief Denken proces bestaat uit vier stappen.
Stap 1: Probleemanalyse.
Het doel van deze fase is om tot een formulering van het probleem te komen.
Stap 2: Divergeren.
Het doel van deze fase is het vinden van zoveel mogelijk oplossingen.
Stap 3: Convergeren.
In deze fase worden de geselecteerde ideeën via rationele technieken verrijkt en naar de realiteit vertaald.
Stap 4: Realisatie.
Tijdens de vierde stap staat het realiseren centraal. Thema’s die centraal staan zijn het communiceren van ideeën en financiën.

VOOR WIE:

Een workshop Creatief Denken is voor leraren, schoolleiding en intern begeleiders in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs.
Leraren die aan de start staan van nieuwe onderwijsontwikkelingen.
Teams die teamvisie willen aanscherpen.
Leraren en teams die Creatieve Denktechnieken willen leren.

Werkwijze

WERKWIJZE

Opzet van een Creatief Denken workshop

⇒ Introductie.
⇒ Opwarming.
⇒ Ideeën verzamelen (divergeren).
⇒ Beste opties selecteren (convergeren).
⇒ Actieplan.

José Theunesen werkt altijd met

⇒ Humor.
⇒ In beweging zijn.
⇒ To the point.
⇒ Flexibel en aanpassend.

Resultaat

RESULTAAT:

⇒ Je leert hoe creativiteit op het werk kan werken.
⇒ De basistools voor Creatief Denken.
⇒ Je leert laagdrempelige Creatieve Denktechnieken die je zelf makkelijk kunt toepassen.
⇒ Je leert Creatief Denken als conceptontwikkeling.
⇒ Je leert Creatief Denken om problemen op te lossen.

Gevalideerd door registerleraar voor 7 RU.

Data en praktische zaken

DATA:

 

PRAKTISCHE ZAKEN:

Groepsgrootte: min. 5 – max. 20 deelnemers.
Studiebelasting: 7 uur.
Locatie: Utrecht en Den Bosch.

KOSTEN:

Prijs: € 300,- (vrij van BTW).
Het bedrag is inclusief trainingsmateriaal, thee en koffie en broodjes.

 

eze training is goedgekeurd door Registerleraar.

 

Wil je voor jouw team deze training? Neem contact met me op en ik bespreek graag de mogelijkheden.

post-its