CRKBO registratie

De ideeënwerkplaats is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hier staan onderwijsinstellingen en docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor de deelnemers aan onze trainingen dat de tarieven vrijgesteld zijn van BTW.