Herken je dit:
  • Leerlingen leren alleen voor een cijfer.
  • Jij bent veel tijd kwijt met het nakijken.
  • Hoe kunt u effectiever differentiëren in de les?
  • Hoe stimuleer je de leerlingen tot zelfreflectie en meer eigenaarschap over het leren?

Als docent ervaar je veel toetsdruk en ziet te weinig rendement van de hoeveelheid toetsen. Hoe kun je het overvolle toetsrooster anders aanpakken en de toetsdruk verminderen.

Formatieve toetsing en evaluatie

Formatieve toetsing heeft een krachtige invloed op de motivatie, eigenaarschap en de prestaties van je leerlingen. Formatief evalueren betekent dat de leerling meer eigen verantwoordelijkheid krijgt voor zijn leerproces. Door effectiever te differentiëren in de les  krijgt jij beter zicht krijgt op ‘waar de leerling staat’ in zijn leerproces. Je vergelijkt de prestaties van je leerlingen niet met elkaar, maar met eerdere behaalde resultaten. Formatief toetsen helpt daarbij en vormt één van de schakels in dit proces.

Voor wie?

Docenten van VMBO en MBO.

Werkwijze.

De training bestaat uit een afwisseling van theorie, praktische werkvormen en intervisie.
Tussen de trainingen door werk je aan een formatief toets of evaluatie voor jouw sectie.

Opbrengst.

  • Je weet wat de verschillen zijn tussen formatief en summatief toetsen;
  • Je kunt kunt vormen van formatief evalueren in de klas toepassen;
  • Je kunt binnen de sectie een aanzet geven tot het toetsbeleid binnen de sectie;
  • Je weet van wat formatief evalueren betekent voor het toetsbeleid op jouw school.

Wil jij ook met jouw team deze training? Maak vrijblijvend een afspraak en we bespreken de mogelijkheden.