José in een notendop.

Ik sta voor enthousiasme, optimisme, empathie, coöperatief, kennis van zaken en analytisch. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een inspirerende, creatieve, non-conformistisch aanpak met diepgang. Voor mij valt alles samen wanneer ik werk met professionals die open staan voor innoverende en creatieve oplossingen. Ik vind het leren van elkaar en met elkaar erg belangrijk en onmisbaar binnen een veranderingsproces. Ik heb zowel oog voor het detail als voor het grote geheel. Ik neem verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en wil hierop aangesproken worden zodat ik passende maatregelen kan nemen.

Onderzoekende innovator van leren.

Als u mij vraagt dan krijgt u iemand die veel weet van het onderwijs, met name van het beroepsonderwijs. Ik ken het onderwijs zowel op operationeel niveau als op strategisch niveau. Mijn jarenlange ervaring als docent/ teamleider en adviseur en door mijn Masterstudie Leren en Innoveren maakt dat ik onderwijssituaties snel kan analyseren. Mijn genoten kunstopleiding en het werken in verschillende creatieve settings maakt dat ik een ‘probleem’ als een kunstenaar onderzoek en vertaal in een creatieve manier van werken. Vanuit deze kennis en ervaring zal ik u adviseren in de manier van werken om het innovatiedoel te bereiken.

Beweging binnen innovaties.

Ik laat onderwijsprofessionals actief deelnemen aan het veranderingsproces en laat hen daarbij hun vakmanschap gebruiken. Ik help mensen met kritische reflectie op eigen werken en handelen. Ik vind het belangrijk om transparant te communiceren en ga altijd met respect met de ander in gesprek. Ik blijf zoeken naar openingen en uitgangspunten om een goede samenwerking te creëren.

Innoveren is mensenwerk.

Innoveren is mensenwerk dat samen gedaan moet worden en waarin zowel product als proces centraal staan. Bij een innovatieproces wordt zowel naar individuele processen als naar het grote geheel gekeken. Op deze manier wordt zichtbaar waar grenzen samenkomen en elkaar kunnen beïnvloeden, tot waar ze met elkaar botsen.